Despre noi

Amplasat în incinta Palatului Camerei de Comerț și Industrie București, ATI Consultants – HUB de Servicii Integrate de Afaceri își propune să vină în întâmpinarea antreprenorilor printr-un pachet complet de servicii financiare și de servicii conexe afacerii, combinând atât abilitățile, experiența și expertiza echipei interne cât și cea a partenerilor și colaboratorilor externi

Gama de servicii este astfel construită încât să acopere o bună gestionare a resurselor financiare și de business atât la nivel corporativ cât și la nivelul personal al fiecărui antreprenor. Indiferent dacă este vorba de planificare și analiză financiară, managementul investițiilor, digitalizarea contabilității, accesul la fondurile UE, audit financiar sau intermediere în afaceri, echipa noastră are expertiza și resursele necesare pentru a ajuta clienții să își atingă obiectivele

Servicii

FromTo

Audit financiar

Audit financiar
Audit financiar statutar – conformarea cu cerințele legale.
Audit financiar la cerere – verificarea situațiilor financiare

Audit intern
Evaluarea controalelor entității în scopul creșterii eficienței organizației.
Protejarea elementelor patrimoniale ale entității.

Audit fonduri europene
Asigurarea cerințelor autorității contractante prin verificarea eligibilității cheltuielilor.

FromTo

Planificare și analiză financiară

Analiza financiară
Analiza contului de profit și pierdere. Analiza bilanțieră. Determinarea indicatorilor financiari și analiza lor.

Analiza de cashflow
Analiza și urmărirea fluxurilor de numerar (Cash flow)

Indicatori analiză financiar bancară
Determinare și interpretare indicatori financiari utilizați în procedurile de creditare/finanțare…

Bugetare
Modele de bugetare și urmărirea acestora.

Managementul investițiilor
Plan de afaceri Studiu de fezabilitate

FromTo

Consultanță accesare fonduri europene

 • Consultanța preliminară privind oportunitățile de finanțare a business-ului
 • Analiza eligibilității / conformității solicitantului
 • Întocmirea dosarului de finanțare
 • Elaborarea bugetului indicativ al proiectului
 • Redactarea planului de afaceri necesar accesării fondurilor europene/naționale
 • Redactarea cererii de finanțare în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului corespunzător
 • Depunerea dosarului de finanțare în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului
 • Asistența la semnarea contractului de finanțare și pregătirea tuturor documentelor necesare
 • Consultanța și asistența pe perioada implementării proiectului (operațiuni de autorizare, certificări, proceduri de achiziție publică, redactarea și conceperea cererilor de eliberare a alocării financiare, notificări, contestații și corespondență în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului; rapoarte de progres, etc.)
 • Asistența post-implementare proiect
 • Alte servicii conexe necesare furnizate de colaboratorii noștri (servicii juridice, expertiză tehnică, studii de fezabilitate, etc.)

FromTo

IT&C

 • Web Design
 • Aplicații custom
 • Infrastructură Data Center
 • Infrastructură Call Center
 • VoIP as a Service
 • DTP, editare foto
 • Editare video, audio
 • Proiecte infrastructură
 • Consultanță implementare ERP
 • Caiete de sarcini
 • Studii de fezabilitate

FromTo

Consultanță fiscală

 • Impozite indirecte
 • Taxe vamale și comerț internațional
 • Prețuri de transfer
 • Servicii de mobilitate internațională
 • Dreptul muncii și salarizare
 • Servicii dedicate persoanelor fizice
 • Asistență fiscală fuziuni și achiziții
 • Stimulente fiscale pentru cercetare și dezvoltare
 • Managementul conformității fiscale
 • Litigii și dispute fiscale
 • Impozite și taxe locale

FromTo

Digitalizare si automatizare procese

Automatizarea raportărilor financiare
Soluții software care reduc introducerea manuală de date și îmbunătățesc acuratețea

Instrumente de analiză financiară
Instrumente avansate de analiză financiară care permit analiza mai rapidă și mai precisă a datelor financiare

Optimizarea proceselor financiare
Fluxurile de lucru automate și software-ul integrat

FromTo

Brokeraj de afaceri

Evaluarea afacerii: Determinarea valorii reale a afacerii, prin utilizarea unor modele variate, adaptate nivelului afacerii și domeniului de activitate, luând în considerare, în același timp, și potențialul de creștere a acesteia.

Marketing și publicitate: Întocmirea unei strategii de marketing pentru promovarea afacerii, utilizând o gamă optimă de canale, cum ar fi listările online, contactarea directă și networking-ul.

Due Dilligence: Efectuarea unui raport de due diligence, axat pe chestiunile esențiale ale afacerii, în vederea verificării exactității înregistrărilor financiare și a situației juridice a afacerii, precum și pentru identificarea unor riscuri potențiale majore și, acolo unde este posibil, a căilor de mitigare a acestora.

Negociere și structurare a acordului: Implicare în procesul de negociere, precum și structurarea acordului de vânzare/cumpărare.

FromTo

CFO Externalizat

Dezvoltarea strategiei financiare
Dezvoltarea unei strategii financiare cuprinzătoare care se aliniază cu obiectivele și scopurile lor de afaceri.

Planificare și analiză financiară
Creearea de previziuni financiare detaliate și analiza performanțelor financiare, pentru a identifica domenii de îmbunătățire și creștere.

Gestionarea fluxului de numerar
Gestionarea eficientă a fluxului de numerar și asigurarea existenței fondurilor necesare pentru continuarea și dezvoltarea afacerii.

Raportare și analiză financiară
Întocmirea unor rapoarte financiare și analize detaliate.

Bugetare și controlul costurilor
Dezvoltarea și gestiunea bugetelor, precum și implementarea unor măsuri de control și optimizare a costurilor.

FromTo

Consultanță persoane fizice

Analiza investițiilor:
Vom efectua o analiză comprehensivă a portofoliului de investiții al clientului, inclusiv o evaluare a riscului, alocarea activelor și performanța.

Planificarea investițiilor:
Vom lucra cu clientul pentru a dezvolta un plan personalizat de investiții care ia în considerare obiectivele lor financiare, toleranța la risc și calendarul de investiții.

Alocarea activelor:
Vom ajuta clientul să determine amestecul optim de clase de active, cum ar fi acțiuni, obligațiuni și numerar, pentru a-și atinge obiectivele de investiții.

Selectarea investițiilor:
Vom identifica oportunitățile specifice de investiții care se aliniază cu obiectivele și profilul de risc al clientului.

Monitorizarea și reechilibrarea portofoliului:
Vom monitoriza continuu portofoliul de investiții al clientului și vom ajusta alocarea activelor după nevoie pentru a menține nivelul dorit de risc și randament.

Raportarea performanțelor:
Vom furniza rapoarte regulate privind performanța portofoliului de investiții al clientului, inclusiv o analiză a randamentelor și taxelor.

FromTo

Structuri de finanțare

Finanțare bancară
Soluții optime de finanțare a capitalului de lucru și/sau a investițiilor

Finanțarea fluxului comercial
Plafoane și facilități de emitere a acreditivelor și/sau a scrisorilor de garanție bancară.

Factoring
Finanțare alternativă a capitalului de lucru

Private equity
Investiții și/sau finanțări specializate

Finanțare structurată
Finanțarea proiectelor complexe

FromTo

Consultanță juridică

Vom fi alături de dumneavoastră asistându-vă cu ocazia înființării, a negocierii si întocmirii documentelor societății, a stabilirii regulilor de guvernață si conformitate. Vă vom ajuta să navigați în peisajul juridic pentru a vă asigura că structura societății dumneavoastră este solidă și operațiunile sunt în conformitate cu reglementările în vigoare.

Vă vor oferi tot sprijinul necesar realizării proiectului, indiferent că vă aflați în postura de cumpărător sau de vânzător. Vă vom asista în analiza preliminară, desfășurarea analizelor de tip “due diligence” juridic, negocieri și integrare post-fuziune, asigurându-vă că tranzacțiile dumneavoastră, M&A sunt juridic solide și strategic avantajoase.

Echipa noastră va fi alături de dumneavoastră pas cu pas, în efortul de obținere a finanțării proiectelor ce doriți a le dezvolta. Vă vom asista în structurarea aranjamentelor financiare, gestionarea cerințelor de reglementare și reducerea riscurilor financiare pentru proiectele dumneavoastră. De asemenea, vă vom asista în negocierea contractelor de finanțare și a garanțiilor aferente.

Vă putem oferi suport juridic pentru operațiunile societății dumneavoastră. Redactăm și negociem contracte comerciale, vă asistăm în protejarea proprietății intelectuale și vă putem oferii îndrumare de specialitate în aspectele juridice importante ale activității dumneavoastră de zi cu zi. De asemenea, vă putem reprezenta in situatia unor litigii de drepr comercial.

Înțelegem importanța forței de muncă pentru societatea dvs și, ca urmare, vă oferim asistență privind intocmirea contractului individual si colectiv de muncă, al regulamentul intern dar si cu privire la incetarea contractului individual de muncă, demiteri individuale sau colective. Pe lângă acestea vă putem oferi asistență juridică în chestiuni de dialog social și în relațiile cu sindicatele. De asemenea vă putem reprezenta în cazul unor litigii de muncă.

Experții noștri în drept fiscal au competența necesară pentru a naviga în lumea complexă a fiscalității. Vă oferim asistență în optimizarea strategiei fiscale, asigurând conformitatea cu legislația în continuă schimbare și rezolvând eficient, în măsura în care situația o permite, provocările de natură fiscală.

FromTo

Consultantă și audit de mediu

Audit de mediu
– analiza situației actuale, recomandări și consiliere în implementarea și menținerea unui management funcțional al sistemului de mediu.

 

Managementul sistemului integrat de mediu
– realizarea activităților operaționale în domeniul mediului, care au caracter permanent și sunt obligatorii conform prevederilor legale.

 

Conformare legală privind obligațiile și raportările de mediu
– asigurarea autorizării, reautorizării sau acordurilor de mediu, în baza actelor de reglementare specifice.

 

Consultanță și reprezentare la control
– asistență în pregătirea documentației solicitate în cazul controalelor tematice și reprezentare în fața instituțiilor publice, cu atribuții în domeniul mediului.

 

Respectarea obligațiilor financiare către instituțiile de mediu
– analiza, calculul și informarea privind obligațiile financiare periodice, în funcție de domeniul dvs. de activitate.

 

Mențenanța corectivă și proceduri de lucru
– implementarea și actualizarea continuă a fluxului operațional de lucru, în scopul îndeplinirii eficiente de către dvs. a obligațiilor de mediu, integral, corect și la termen.

FromTo

Consultantă asigurări

Consultanță personalizată
pentru dezvoltarea unui program de asigurare adaptat nevoilor individuale ale clienților.

Analiza și evaluarea
portofoliului actual de asigurări.

Asistență specializată
în gestionarea cererilor de despăgubire și reprezentarea dedicată a clienților în caz de daună.

Asigurări Business

 • Asigurări de clădiri și bunuri
 • Asigurări de răspundere civilă
 • Asigurări de construcții – montaj
 • Asigurări de transport
 • Asigurări parcuri auto
 • Asigurări de artă
 • Asigurări de pierderi financiare
 • Asigurări de sănătate pentru angajați
 • Asigurări de credite și garanții
 • Alte asigurări

Asigurări Generale

 • Asigurări RCA
 • Asigurări CASCO
 • Asigurări de locuințe
 • Asigurări de călătorie
 • Asigurări de sănătate
 • Asigurări de pensii pilonul III
 • Asigurări de viață
 • Alte asigurări

Beneficii

Angajamentul ATI Consultants

 • Servicii de calitate
 • Relații pe termen lung
 • Transparență
 • Abordare personalizată
 • Instruire financiară

Evenimente

Oferta specială membri CCIB

Parteneri

Echipa noastră

Cătălin Roman

Consultanță financiară

Ana Maria Miron

Consultanță juridică/fiscală

Irina Popescu

Consultanta fonduri europene

Andrei Stoica

Consultanta și audit de mediu

Alexandru Capota

Consultanță fonduri europene

/alexandru-capota

Andrei Perianu

Consultanță persoane fizice

Alexandru Bejan

Consultanță asigurări

Șerban Buliga

Business Inteligence IT

Robert Suditu

Software Development (Web/Desktop/Mobile)

Iulian Negruțiu

Consutanta Fiscală/Audit Financiar/Prețuri de transfer

Mircea Corneliu Petrea

Web Design / Infrastructură IT / Telecom / Media

Andreea Constantin Stan

Intermediere financiară Persoane Fizice și IMM

Membri

Formular de contact

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Sunteți membru CCIB
=

ATI Office Support SRL
CUI : RO31962099
Reg.Com.: J40/8415/2013